Aanleg van de N23 gaat van start.

Geachte directie,

In 2013 gaat de aanbesteding voor de aanleg van de N23 van start. Op 30 mei 2012 is een vertegenwoordiging van de professionele weggebruikers op uitnodiging van de Provincie bij elkaar geweest. Dit overleg was een startpunt om uiteindelijk alle adviezen, eisen en belangen bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. Het doel is om tot een goed geformuleerd aanbestedingscontract te komen.

Voor meer informatie verwijs ik naar het verslag van deze samenkomst op onze sitehttp://www.kvk.nl/lokale-informatie/noordwest-holland/bereikbaarheid/

Alle mogelijke knelpunten die uw bedrijf direct of indirect bij de aanleg van de N23 zou kunnen gaan ervaren, kunt u voor 18 juni 2012 mailen aan paul.folgers@kvk.nl.

Wij proberen zoveel mogelijk bedrijven te benaderen en vragen u om dit bericht met uw collega-ondernemers te delen. Wij zullen deze brief ook aan de betreffende ondernemersverengingen mailen met de vraag om deze oproep onder de aandacht van hun leden te brengen.

Een afgeleide van deze brief wordt ook via de media gecommuniceerd.

Wij zijn ons bewust van de korte reactietijd, maar wij kijken belangstellend uit naar uw reacties.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

Paul Folgers
Voorzitter Klankbordgroep Regio Regie Noord-Holland Noord.
(Klankbord van professionele weggebruikers die wegbeheerders adviseren)

Word ook lid van Vredemakers ondernemers vereniging

vredemaker_afbeelding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *